Butiran Pemohon Berjaya Disimpan
Butiran Pemohon Gagal Disimpan
Umur Anak Tidak Boleh Melebihi 4 Tahun
Maklumat Pemohon
(*) Wajib Diisi
No KP telah wujud dalam rekod
No KP tidak sah
No Telefon pemohon tidak sah
Email pemohon tidak sah
Poskod tidak sah


Poskod tidak sah

No Telefon pejabat tidak sah
Maklumat Pasangan (*Bagi yang berkahwin)
No KP Pasangan telah wujud dalam rekod
No Telefon tidak sah
Email pasangan tidak sah
No Telefon tidak sah
Maklumat Anak
No MyKID telah wujud dalam rekod
No MyKID tidak sah

Hingga
No MyKID telah wujud dalam rekod
No MyKID tidak sah

Hingga
PENTING !!!
Sila Lampirkan Dokumen Berikut Bersama Borang Permohonan
 • Salinan Sijil Lahir / MyKid Anak
 • Salinan MyKad Ibu
 • Salinan MyKad Bapa
 • Salinan Perakuan Anak Angkat / Sijil Kematian / Sijil Cerai (Jika Perlu)
 • Salinan Slip Gaji / Surat Akuan Pengesahan Gaji IBU
 • Salinan Slip Gaji / Surat Akuan Pengesahan Gaji BAPA
 • Cop Pengesahan Taska Tempat Anak Belajar *Perlu Di Cop Pada Borang Permohonan
 • Bagi Pemohon Yang Bukan Kelahiran Selangor, Berikut Adalah Dokumen Tambahan Yang Perlu Dilampirkan
  • Salinan Bil Air / Bil Elektrik / TM / ASTRO / Muka Depan Buku Merah IBU
  • Cop Pengesahan Bermastautin *Perlu Di Cop Pada Borang Permohonan
*Penghantaran Dokumen Hendaklah Dilakukan Dalam Tempoh 2 Minggu Dari Tarikh Pendaftaran Online Dilakukan


Loading