Pendaftaran Online Asuh Pintar

Butiran Pemohon Gagal Disimpan

Maklumat bertanda ( * ) wajib diisi

Maklumat Pemohon

No KP telah wujud dalam rekod
No. kad pengenalan pemohon tidak sah
No. telefon pemohon tidak sah
Email pemohon tidak sah
Poskod tidak sah
Poskod tidak sah
No Telefon pejabat tidak sah

Maklumat Pasangan

(*Bagi yang berkahwin)

No kad pengenalan pasangan telah wujud dalam rekod
No kad pengenalan pasangan tak sah
No telefon pasangan tidak sah
Email pasangan tidak sah
No telefon pejabat tidak sah

Maklumat Anak

Anak 1

No MyKID telah wujud dalam rekod
No MyKID tidak sah
Umur Anak tidak boleh melebihi 4 tahun
 Hingga 

Anak 2

No MyKID telah wujud dalam rekod
No MyKID tidak sah
Umur Anak tidak boleh melebihi 4 tahun
 Hingga 
  PENTING !!!
 Sila Lampirkan Dokumen Berikut Bersama Borang Permohonan
 • Salinan Sijil Lahir / MyKid Anak
 • Salinan MyKad Ibu
 • Salinan MyKad Bapa
 • Salinan Perakuan Anak Angkat / Sijil Kematian / Sijil Cerai (Jika Perlu)
 • Salinan Slip Gaji / Surat Akuan Pengesahan Gaji IBU
 • Salinan Slip Gaji / Surat Akuan Pengesahan Gaji BAPA
 • Cop Pengesahan Taska Tempat Anak Belajar *Perlu Di Cop Pada Borang Permohonan
 • Bagi Pemohon Yang Bukan Kelahiran Selangor, Berikut Adalah Dokumen Tambahan Yang Perlu Dilampirkan
  • Salinan Bil Air / Bil Elektrik / TM / ASTRO / Muka Depan Buku Merah IBU
  • Cop Pengesahan Bermastautin *Perlu Di Cop Pada Borang Permohonan
*Penghantaran Dokumen Hendaklah Dilakukan Dalam Tempoh 2 Minggu Dari Tarikh Pendaftaran Online Dilakukan